Skip to main content
Nyheter
14 april, 2020

Bostads AB Poseidon väljer återigen PSI Services som leverantör för fasadtvätt!

PSI Services AB skriver nytt fyraårigt kontrakt med Poseidon efter tilldelning av ramavtal. Avtalet löper på fyra år och omfattar löpande avrop av fasadtvätt för Poseidons hela fastighetsbestånd.
Nyheter
6 december, 2019

PSI tilldelas ny ramavtalsperiod av Härryda Kommun för klottersanering och fasadtvätt!

Härryda Kommun tilldelar återigen PSI Services AB ramavtal på fyra år för Klottersanering samt Tak- och Fasadtvätt, vi tackar för fortsatt förtroende!
Nyheter
28 mars, 2019

Familjebostäder i Göteborg väljer PSI som ramavtalsleverantör gällande fasadtvätt!

Familjebostäder i Göteborg har gett oss förtroendet att vara deras ramavtalsleverantör gällande fasadtvätt de kommande fyra åren, vi tackar för detta och ser fram emot ett givande samarbete
Nyheter
22 mars, 2019

PSI får förlängt förtroende för klottersanering inom spårområde i Göteborg.

PSI har på nytt tilldelats ramavtal för klottersanering inom spårområde i Göteborg. Avtalet löper över fyra år och avser all klottersanering på Trafikkontorets och Spårvägens anläggningar inom spårområde.
Nyheter
28 januari, 2019

Mölndals Stad väljer PSI som ramavtalsleverantör gällande klottersanering.

PSI Services AB har blivit antagna av Mölndals Stad som ramavtalsleverantör gällande klottersanering, avtalet löper från Juli och fyra år framåt och omfattar klottersanering för stadens samtliga förvaltningar och bolag.
Nyheter
29 november, 2018

PSI får förnyat förtroende för Samordnad Klottersanering område Söder

PSI Services AB får återigen förnyat förtroende från Göteborgs Stad gällande klottersanering inom det geografiska området Söder. Avtalet omfattar klottersanering gentemot Stadens samtliga förvaltningar och bolag inom det geografiska området…
Nyheter
19 september, 2018

PSI blir ramavtalsleverantör åt Ale Kommun gällande klottersanering.

PSI Services AB blir ramavtalsleverantör åt Ale Kommun för klottersanering, avtalet är ett rangordningsavtal och löper över fyra år.
Nyheter
18 september, 2018

Fortsatt förtroende i Västra Göteborg

PSI Services AB försvarar sin marknadsledande position och får fortsatt förtroende gällande Samordnad Klottersanering område Väster för Göteborgs Stad. Det nya avtalet träder i kraft 1 Oktober och löper över…
Nyheter
17 juli, 2017

PSI får fortsatt förtroende för klottersanering på Hisingen

PSI tilldelades idag på nytt avtal med Göteborgs Stad gällande Samordnad Klottersanering område Hisingen. Det nya avtalet startar 2018-02-01 och är på fyra år, och omfattar samtlig klottersanering gentemot Göteborgs…
Nyheter
20 december, 2016

Trafikkontoret väljer PSI som leverantör för affischrivning

PSI Services AB vinner upphandling med Trafikkontoret i Göteborg för affischrivning av Stadens affischeringstavlor spridda runt om i Staden. Avtalet startar i Januari 2017 och löper över fyra år.