Skip to main content

PSI Services AB vinner upphandling med Trafikkontoret i Göteborg för affischrivning av Stadens affischeringstavlor spridda runt om i Staden. Avtalet startar i Januari 2017 och löper över fyra år.

Leave a Reply