Skip to main content
Tjänster

Klottersanering

Sanera klotter kan vem som helst göra, men att göra det bra utan att lämna skuggor eller förstöra underliggande yta kräver kunskap och erfarenhet. Sedan 2013 har vi sanerat mer än 600 000m² klotter i Göteborg med omnejd. PSI Services erbjuder klottersanering med precision och effektivitet. PSI Services har sedan sin uppstart varit Göteborgs Stad största ramavtalsleverantör av klottersanering. Den ackumulerade kunskapen som byggts upp det senaste decenniet har bidragit till att vi nu även levererar klottersanering till flera kranskommuner och fastighetsägare.

Vi uppfyller storkommunernas och Trafikverkets stränga krav gällande både kvalitet men också säkerhet och miljö. Det tillhör vår vardag att sanera klotter i utsatta, svårtillgängliga eller känsliga miljöer, allt från gångbroar över känsliga vattendrag till skolgårdar, köpcentrum, bostadsområden eller högtrafikerade trafikmot.

Klotterskydd

Klotterskydd för din fastighet

Genom att applicera ett vaxbaserat klotterskydd, kan man lättare återställa klotterdrabbade ytor till sitt ursprungliga utseende och funktion. På en klotterskyddad yta räcker det endast med att spola med hetvatten som löser upp klotterskyddet och på så vis tar med sig klottret. Detta bidrar till att mindre slitage på den klotterdrabbade ytan samt blir skonsammare för miljön då man inte behöver använda sig av kemikalier. Klotterskydd är även effektivt mot klistermärken och affischer då de får svårare att fästa på ytan.

Klotterförsäkringsavtal

Teckna klotterförsäkringsavtal

Som privat fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan du teckna avtal gällande klotterförsäkring med oss. Det innebär att din fastighet till ett fast månadspris är försäkrad mot klotterskadegörelse. Vi har två olika upplägg av försäkringen, antingen ronderar vi din fastighet enligt överenskommen intervall och sanerar i samband med ronderingen allt klotter på din fastighet, eller så avropar du själv när du fått klotter varefter vi åker ut och sanerar din fastighet. I priset ingår sanering, klotterskydd, fotodokumentation och polisanmälan av klottret, samt inloggning till vår kundportal där du enkelt kan följa statistik och saneringsschema för din fastighet.

Begär en offert idag

PSI Services – Din främsta leverantör för fasad- och takvårdstjänster! Vi är specialiserade på att förnya och skydda ditt hem eller företagsbyggnad genom noggrann fasadrengöring och takvård.