Skip to main content

PSI har på nytt tilldelats ramavtal för klottersanering inom spårområde i Göteborg. Avtalet löper över fyra år och avser all klottersanering på Trafikkontorets och Spårvägens anläggningar inom spårområde.