Skip to main content

PSI Services AB får återigen förnyat förtroende från Göteborgs Stad gällande klottersanering inom det geografiska området Söder. Avtalet omfattar klottersanering gentemot Stadens samtliga förvaltningar och bolag inom det geografiska området och löper över fyra år.