Skip to main content

PSI Services AB har blivit antagna av Mölndals Stad som ramavtalsleverantör gällande klottersanering, avtalet löper från Juli och fyra år framåt och omfattar klottersanering för stadens samtliga förvaltningar och bolag.