Skip to main content

Vi kan stolt meddela att det första av fyra planerade toppmoderna saneringsfordon är taget i tjänst.

Fordonet är utrustat med ett Reno hetvatten högtrycksaggregat på 300 Bar samt uppfyller samtliga av Kommunen och Trafikverkets krav för att få arbeta på vägar, gång- och cykelbanor.

Leave a Reply