Skip to main content

PSI  Services AB tilldelas kontraktet gällande den Samordnade Klottersaneringen för område Söder med Göteborgs Stad. Avtalet är ett entreprenadavtal/ramavtal med en kombination av fast rondering och avrop. Avtalsanvändare är Stadens samtliga Bolag och Förvaltningar inom det geografiskaområdet och avtalstiden löper på fyra år.

Leave a Reply