Skip to main content

Uppdraget löper över fyra år och innefattar löpande tillsyn och sanering på stadens olika objekt, allt från gångtunnlar till elstationer, idrottsanläggningar, parker m.m.
Avtalet fungerar även som ett avrops ramavtal för Kommunens olika verksamheter som är geografiskt belägna inom område Väster.

 

Leave a Reply