Skip to main content

PSI Services AB tackar ödmjukast för förtroendet från Vasakronan som väljer PSI Services AB som leverantör för fönsterputs av Läppstiftet! Uppdraget omfattar hela fastigheten förutom tornets västfasader som nyligen renoverats och försetts med självrengörande fönsterglas.

Leave a Reply