Skip to main content

Så här lagom till Jul kan vi nöjt meddela att PSI Services AB är ny ramavtalsleverantör åt Härryda Kommun gällande Klottersanering och fasadtvätt. Avtalet löper på 2 + 2 år och är ett rangordnings ramavtal där tre stycken leverantörer upphandlats varav PSI rankats som förstahandsleverantör. Vi tackar Härryda Kommun för förtroendet och ser fram emot ett långt och bra samarbete.

Leave a Reply