Trafikkontoret väljer PSI som leverantör för affischrivning

PSI Services AB vinner upphandling med Trafikkontoret i Göteborg för affischrivning av Stadens affischeringstavlor spridda runt om i Staden. Avtalet startar i Januari 2017 och löper över fyra år.

Tillbaka till nyheterna