PSI blir Ramavtalsleverantör för Klottersanering i Göteborg

Fr.o.m. 2014-04-01 är PSI ensam ramavtalsleverantör för Klottersanering gentemot Göteborgs Stad!

Avtalet förvärvas genom inkråms försäljning från avvecklande lokal konkurrent, och omfattar leverans gentemot Stadens samtliga kommunal ägda bolag och förvaltningar inom samtliga stadsdelar.

Tillbaka till nyheterna