Allfrakt AB väljer PSI Services som leverantör

Allfrakt AB väljer PSI Services som leverantör för skötsel av soprum och containerområden! Uppdraget är ett funktionsavtal omfattar ett tjugotal adresser runt om i Göteborg.

Tillbaka till nyheterna