Tak- och fasadtvätt

Vi servar några av Göteborgs största målarfirmor med tvättning av tak och fasader.

Effektivisera arbetet

Målarna kan både måla mer samt fokusera på sin kärnverksamhet istället för att oroa sig för hårdare regler kring miljö och utsläpp gällande spillvatten från tvättning.

Givetvis utför vi även jobb direkt åt dig som är fastighetsägare och som önskar tvätt av mer kosmetisk karaktär. Vi utför även hydrofobering av både fasad, tak och betongkonstruktioner samt markrengöring, tuggummiborttagning och övrig högtrycksrengöring.

Miljö

Vi tror på en hållbar miljö och den enskilde entreprenörens ansvar. Därför utbildar vi fortlöpande vår personal i miljöfrågor och sparsam körning. Vi arbetar aktivt med körruttsoptimering samt utveckling av innovativteknik för att minska miljöutsläpp inom vår verksamhetssektor samt kontinuerlig utvärdering av våra saneringsprodukter och dess leverantörer.

Vi är extra noga med att enbart använda oss av saneringskemikalier som är godkända enligt Trafikverkets kemikalielista och för ett tätt samarbete med vår kemikalieleverantör MPEi för att testa och utveckla nya mer miljövänliga produkter