Familjebostäder i Göteborg väljer PSI som ramavtalsleverantör gällande fasadtvätt!

Familjebostäder i Göteborg har gett oss förtroendet att vara deras ramavtalsleverantör gällande fasadtvätt de kommande fyra åren, vi tackar för detta och ser fram emot ett givande samarbete

Tillbaka till nyheterna