Klottersanering

Sanera klotter kan vem som helst göra, men att göra det bra utan att lämna skuggor eller förstöra underliggande yta kräver kunskap och erfarenhet. Sedan 2010 har vi sanerat mer än 100 000m² klotter enbart åt Göteborgs Stad och Trafikverket.

Kvalitet, Säkerhet och miljö

Vi uppfyller storkommunernas och Trafikverkets stränga krav gällande både kvalitet men också säkerhet och miljö. Det tillhör vår vardag att sanera klotter i utsatta, svårtillgängliga eller känsliga miljöer, allt från gångbroar över känsliga vattendrag till skolgårdar, köpcentrum, bostadsområden eller högtrafikerade trafikmot.

Klotterförsäkringsavtal

Som privat fastighetsägare kan du teckna avtal gällande klotterförsäkring med oss. Det innebär att din fastighet till ett fast månadspris är försäkrad mot klotterskadegörelse.

Vi har två olika upplägg av försäkringen, antingen ronderar vi din fastighet enligt överenskommen intervall och sanerar i samband med ronderingen allt klotter på din fastighet eller så avropar du själv när du fått klotter varefter vi åker ut och sanerar din fastighet.

I priset ingår sanering, klotterskydd, fotodokumentation och polisanmälan av klottret, samt inloggning till vår kundportal där du enkelt kan följa statistik och saneringsschema för din fastighet.