Bostads AB Poseidon väljer återigen PSI Services som leverantör för fasadtvätt!

PSI Services AB skriver nytt fyraårigt kontrakt med Poseidon efter tilldelning av ramavtal. Avtalet löper på fyra år och omfattar löpande avrop av fasadtvätt för Poseidons hela fastighetsbestånd.

Tillbaka till nyheterna